“Een oplossing in der minne heeft de voorkeur
boven een juridische procedure.”


Advies

Procederen is één van de kerntaken van de advocatuur, maar mag nooit een doel op zich zijn. De gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten geven ook aan dat een oplossing in der minne de voorkeur geniet boven een juridische procedure. Wij onderschrijven die benadering.

Waar mogelijk proberen wij buiten rechte een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Met behulp van onze ervaring en onze juridische deskundigheid adviseren wij onze cliënten over de beste oplossing van hun juridisch probleem of geschil.