“Wij zullen te allen tijde trachten om naar ons beste kunnen een inschatting te verstrekken van de te verwachten kosten.”

Tarieven

Abbo Van Tricht Advocaten vindt het belangrijk duidelijk en helder te zijn over de kosten van de werkzaamheden voor u. Wij werken met een verschillend tarief voor zakelijke cliënten en particulieren.

Ondernemers
Voor zakelijke cliënten hanteren wij een uurtarief van € 230,00, exclusief 5% kantoorkosten en BTW.

Particulieren
Voor particulieren hanteren wij een uurtarief van € 197,00, exclusief 5% kantoorkosten en BTW.

In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld wanneer het financieel belang dusdanig laag is dat er een wanverhouding dreigt tussen het belang van het geschil en de juridische kosten, kan dit tarief worden aangepast.

Naast het bovenstaande tarief zullen de zogenaamde verschotten (zoals deurwaarderskosten en griffierecht) die wij voor u betalen, aan u worden doorbelast.

Wij zullen te allen tijde trachten om naar ons beste kunnen een inschatting te verstrekken van de te verwachten kosten. Wij zijn daarbij echter in sterke mate afhankelijk van de opstelling van de wederpartij en de daaruit voortvloeiende gevolgen, zoals het kiezen voor procederen of een poging tot schikken.

Het is ons beleid om bij aanvang van werkzaamheden van enige omvang een voorschotbetaling te verlangen. Wij kunnen afspreken om de kosten van onze werkzaamheden in beginsel maandelijks in rekening te brengen door middel van een heldere declaratie met een duidelijke specificatie van de kosten. Door periodiek te declareren blijft u niet alleen op de hoogte van de kostenontwikkeling in uw zaak, maar kan ook worden voorkomen dat u onverwacht wordt geconfronteerd met een (mogelijk) hoge einddeclaratie.